Slagerij Gelderblom John Korff

Slagerij Gelderblom John Korff

varkensvlees

In ons assortiment vindt u varkensvlees van het Gelders varken. Bij het Gelders varken staan 4 pijlers centraal: natuur, dier, milieu en 100% Nederlands.

dichter bij de natuur

Samen met maatschappelijke organisaties en wetenschap zijn er maatregelen opgesteld waaraan de varkenshouders van het Gelders varken moeten voldoen. Enkele voorbeelden:

 Alle dieren zijn in groepen gehuisvest voor meer natuurlijk gedrag.
 Er zijn speeltjes aanwezig voor afleiding van de varkens en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om de dieren uit te dagen.
 Er worden zo min mogelijk ingrepen gedaan aan het varken. De mannelijke biggen worden bijvoorbeeld niet gecastreerd.

GEZONDE DIEREN

Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn.

 Ze werken met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent.
 Ze zorgen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren goed gedijen (door maatregelen op gebied van stallenbouw, management en voer).
 Ze minimaliseren het antibioticagebruik (alleen met ziekte).

Zorg voor het milieu

Samen met de Stichting Natuur en Milieu is er een breed scala aan maatregelen opgesteld om de belasting van het milieu drastisch te verlagen. Veel varkenshouderijen gebruiken bijv. energiebesparingssystemen zoals een warmtewisselaar of houtkachel. Zo (her)gebruiken ze de aanwezige energiebronnen efficiënt en beperken ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum. Verder optimaliseren alle varkenshouders continue hun stalklimaat, zodat de Gelderse varkens in topconditie blijven en minder mest en broeikasgassen produceren.

100% Nederlands

Het Gelders varken is 100% Nederlands. De kwaliteit en veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de continue, strenge en onafhankelijke (externe) controles en certificeringen, maar ook doordat de varkenshouders elkaar veelal persoonlijk kennen.

Ieder stukje vlees kan moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden – een geruststellende gedachte voor zowel de afnemers, als voor u als consument.

in ons assortiment

Varkenslever • Varkenshaas • Karbonade; schouder, rib en haas • Varkensschnitzel; naturel en gepaneerd • Filetlapjes • Speklappen • Souvlakisteak • Houthakkerssteak • Nasivlees • Varkenshaas speciaal